Leasing näyttää suuntaa

Uuden auton ostaja kokee tällä hetkellä runsauden pulaa erilaisten vaihtoehtojen keskellä. Tämä on huomattu myös leasing-alalla, jossa asiakkaiden neuvonta on noussut entistä tärkeämpään rooliin.

Työsuhdeautot ovat luonteva kanava uuden ajoneuvotekniikan yleistymiseen, sillä työsuhdeauton haltija on useammin valmiimpi kokeilemaan uutta teknologiaa kuin yksityisasiakas. Työsuhdeautoilijoiden rooli on ollut merkittävä muun muassa tänä vuonna koetussa latausautojen esiinmarssissa.

Autoalan käyttövoimaennusteen mukaan ladattavien autojen osuus kasvaa tänä vuonna 18 prosenttiin henkilöautojen ensirekisteröinneistä. Ensi vuonna osuuden ennakoidaan kasvavan yhä. Kasvua vauhdittanee muun muassa vuoden alkuun kaavailtu täyssähköisten työsuhdeautojen veroetuus, joka tukee yritysten sähköautohankintoja.

Tukiajattelussa muutos

Leasing-yhtiö Leaseplanin toimitusjohtaja Petteri Pihlaksen mukaan yhteiskunnan päättäjien tukipoliittisessa ajattelussa on nähtävissä muutos. Jo pitkään autoalalla on puhuttu työsuhdeautoilun tukemisen merkityksestä autokannan uudistamisessa. Tätä ennen päättäjät eivät kuitenkaan ole ymmärtäneet asian merkitystä.

Pihlaksen mukaan uudistukset ovat jääneet tavallaan puolitiehen. Tavoitteet ja keinot ovat ristiriidassa. Samalla kun sähköistä liikennettä tuetaan, fossiilisilla polttoaineilla kulkevien autojen kustannukset nousevat. Se vähentää mahdollisuuksia hankkia uusia autoja, joita tarvittaisiin autokannan nuorentamiseksi.

“Sähköautot ovat yhä selvästi kalliimpia kuin polttomoottoriautot. Sen vuoksi niiden hankkiminen voi olla yritykselle kalliimpaa, vaikka auton käyttäjä saakin alennusta kuukausittaiseen verotusarvoon”, Pihlas kertoo.

Tehokas lääke tähän tilanteeseen olisi arvonlisäverovähennysoikeuden myöntäminen ladattaville työsuhdeautoille. Tällä hetkellä työsuhdeautoista ei voi tehdä arvonlisäverovähennystä. Pihlaksen mukaan arvonlisäverovähennyksellä voisi olla yllättävän suuri kannustava vaikutus ladattavien autojen hankkimiseen.

Neuvontatarve lisääntynyt

Automarkkinan murros aiheuttaa työsuhdeautoja käyttävissä yrityksissä monenlaista pohdintaa. Vaihtoehtoja ja huomioon otettavia asioita on niin paljon, että autojen valinnasta on tullut haastavampaa kuin aikaisemmin. Vielä muutamia vuosia sitten yksi suurin yritysten autovalintoja ohjaava tekijä oli CO2-päästö. Nyt valinta on mennyt monitahoisemmaksi.

“Aikaisemmin yritykset tekivät pääosin itse linjaukset autohankinnoista ja leasing-yhtiö toteutti ne. Nyt yrityksissä kaivataan tukea jo siinä vaiheessa, kun hankintojen raameja aletaan pohtia”, Pihlas kertoo.

“Muuttujien määrä on tällä hetkellä todella iso. Pitää ottaa huomioon käyttövoimien kehitys, verotuksen muutokset sekä eri vaihtoehtojen vertailukelpoisuus. Tässä kaikessa leasing-yhtiö voi tuoda kokonaisnäkemyksensä asiakkaan käyttöön”, Pihlas toteaa.

Volvo on yksi Leaseplanin asiakaskunnan suosituimmista työsuhdeautomerkeistä. Volvo on ollut myös yksi latausautomarkkinan edelläkävijöitä.

Teksti: Arto Vänttinen


Juttu on lyhennelmä Suomen Autolehden numerosta 10/2020. Kiinnostuitko? Tutustu Suomen Autolehteen täältä!

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin