Kaupallinen artikkeli

Ajoneuvotekniikan kehitys tuo haasteita, mutta myös mahdollisuuksia korjaamoalan ammattilaisille

Mainos: Örum Oy Ab

Viime vuosina ajoneuvotekniikka on ottanut erityisen suuria harppauksia. Tekniset järjestelmät kehittyvät, sähkö- ja hybridiajoneuvot lisääntyvät, pakokaasupäästörajat tiukentuvat. Miten nämä heijastuvat korjaamoalaan ja millaisia haasteita tai mahdollisuuksia muutokset tarkoittavat korjaamoalan ammattilaisille?

Ajoneuvotekniikka on kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana kovalla vauhdilla. Vuosikymmeniä käyttövoimia oli vain kaksi: bensiini ja diesel. Nyt näiden rinnalle on tullut useita lisää, ja muun muassa sähkö- ja hybridiautot lisääntyvät jatkuvasti. Tekniset järjestelmät ovat kehittyneet ja monipuolistuneet, ja näin autojen korjaaminen sekä huoltaminen vaativat yhä enemmän asiantuntemusta. Kehitys tuo uusia haasteita korjaamoammattilaisille, mutta myös mahdollisuuksia erottautua erikoistumalla. On syntynyt tarve erikoistuneille korjaamoille, jotka syventävät osaamistaan eri osa-alueisiin, paitsi autojen huoltamisessa, erityisesti myös vaativassa vianetsinnässä.

Dieselautokanta on Suomessa suuri – osaaville asiantuntijakorjaamoille on kysyntää

Dieselajoneuvojen määrä on Suomessa kasvanut vuosi vuodelta ja vaikka ajoneuvojen käyttövoimien ympärillä on käynnissä suuri muutos, on dieselautoja liikenteessä vielä pitkään. Pakokaasupäästörajojen tiukentuminen on tehnyt dieseljärjestelmistä ja niihin liittyvistä pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmistä yhä monimutkaisempia. Myös korjaaminen ja huoltaminen vaativat erikoisosaamista ja -työkaluja.

Sähkö- ja hybridiajoneuvojen turvallinen korjaaminen vaatii erikoisosaamista

Autoa huoltava tai korjaava mekaanikko on vastuussa turvallisuudesta huolto- tai korjaustoimenpiteiden aikana ja siitä, että ajoneuvo luovutetaan turvallisessa käyttökunnossa auton omistajalle. Korkeajänniteajoneuvojen huoltaminen edellyttää tietämystä, ja korjaaminen sekä vianetsintä vaatii jo ihan uudenlaista osaamista. On tärkeää, että korkeajänniteajoneuvon korjaamisen suorittaa ammattilainen, joka on saanut asianmukaisen koulutuksen, jotta korjaus suoritetaan turvallisesti ja ajoneuvo luovutetaan turvallisessa kunnossa takaisin ajoon.

Autotekninen kehitys tuo haasteita myös jarrujärjestelmien huoltoon ja korjaukseen

Kehitys on jatkuvaa myös jarrujärjestelmien osalta. Turvallisuuden kannalta jarrujärjestelmä on autossa tärkeimpiä varusteita ja sen toimintavarmuus on aina oltava kunnossa. Kehityksen monimutkaistuessa järjestelmien käsittely ja vianhaku vaativat usein asiantuntevaa korjaamoammattilaista. Yleistyvien sähkö- ja hybridiajoneuvojen tuomat erityispiirteet, kuten älykkäät jarrujärjestelmät ja jarruvoimien talteenotto edellyttävät jarruhuollolta ja -korjauksilta erityistä asiantuntemusta. Nykyaikaisten autojen huolto ja korjaus edellyttää korjaamon ammattilaisilta myös tuntemusta valita markkinoilta sopivat varaosat ja tuotteet. Kun vianetsintä voidaan tehdä nopeasti ja tarkasti, saadaan ajoneuvo kustannustehokkaasti kuntoon. Näin myös asiakastyytyväisyys ja luottamus korjaamoa kohtaan kasvavat.

Näihin tunnistettuihin haasteisiin ja erikoistumistarpeisiin Örum ja Diagno Finland ovat vastanneet Expert-konsepteilla. Niiden avulla koulutetaan erikoistuneita asiantuntijakorjaamoja eri osaamisalueisiin. Sertifioidut Diesel Expert, e-Expert ja Brembo Expert -korjaamot erottautuvat kyseisen osa-alueen erikoisasiantuntijoina. Näin voidaan palvella kuluttajaa yhä paremmin ja kasvattaa korjaamon tunnettuutta, luotettavuutta ja kannattavuutta.

Yhteistyössä: Örum Oy Ab

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin