Litiumia riittää toistaiseksi

LUT-yliopiston ja Augsburgin yliopiston tuore tutkimus arvioi litiumin merkitystä osana maailmanlaajuista energiamurrosta.

Tutkimuksessa analysoitiin litiumin tarjonnan ja kysynnän tasapainoa tulevina vuosikymmeninä, ja siinä tunnistettiin riskitekijöitä pitkän aikavälin kestävälle kehitykselle, erityisesti liikennesektorilla. Keskeisimmät tutkimustulokset ja ehdotukset toimenpiteiksi julkaistiin hiljattain monitieteisessä Nature Communications -tiedelehdessä.

“Nykyinen litiumakkujen tuotantonäkymä osoittaa raaka-aineen tarjonnan ja kysynnän olevan lyhyellä aikavälillä hyvässä tasapainossa. Pidemmällä aikavälillä akkujen kysynnän kasvaessa voimakkaasti, sähköistymiseen perustuva kestävä kehitys on kuitenkin vaarassa. Tämä koskee erityisesti liikennesektoria”, Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) tutkijatohtori Solomon Asfaw sanoo.

Kierrätysjärjestelmä tarpeen

Asfawin mukaan liikennesektorin päästövähennystavoitteet vaarantuvat, mikäli sähköajoneuvojen määrän kasvua ei voida tukea. Akkujen keräämiseen ja kierrätykseen tarvitaan pikaisesti tehokas järjestelmä, jotta litiumin saatavuus voidaan turvata.

Kertaalleen käytetty litium tulisi saada täysimääräisesti kiertoon. Arviolta noin 80 prosenttia kaikesta akkukapasiteetin kysynnästä on sidoksissa liikennesektoriin, loppuosa kysynnästä liittyy kiinteiden energiavarastojen akkuihin.

Tutkimusryhmä tunnisti myös muita mahdollisuuksia tukea liikennesektorin kestävää kehitystä. Yksi näistä on panostus tutkimukseen, jossa kehitetään akkujen alhaisempaa litiumpitoisuutta (g/kWh). Lisäksi tutkijat suosittelevat tutkimusavauksia vaihtoehtoisiin akkukemian ratkaisuihin.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin