Raskaan kaluston renkaanvaihtokoneet

Rengastöiden raskassarjalaiset ovat järeitä laitteita.

JULKAISTU SUOMEN AUTOLEHDEN NUMEROSSA 5/2020:

Kuorma- ja linja-autojen sekä työkoneiden rengastöissä työvälineiltä vaaditaan voimaa ja kestävyyttä. Isot työkoneiden renkaat voivat painaa pahimmillaan satoja kilogrammoja, joten käsiteltävät massat ovat melkoisia.

Isot massat kuormittavat sekä koneita että käyttäjiä. Raskaan kaluston renkaanvaihtokoneet poikkeavatkin suurimmasta osasta kevyen kaluston vastaavia laitteita jykevyytensä lisäksi myös käytettävyydeltään. Kevyen kaluston renkaanvaihtokoneissa renkaan irrotus tapahtuu yleensä vaakatasossa asentajan nostettua pyörän pyörityspöydälle. Raskaan kaluston koneissa työ tehdään pystyasennossa ja vieläpä melko usein täysin ilman lihasvoimaa.

Rengas voidaan liikutella pyörittelemällä työpisteelle, eikä ylimääräiseen nosteluun ole aihetta. Vanne kiinnitetään koneeseen maassa olleessaan, minkä jälkeen koneen nostovarsi nostaa sen työskentelykorkeudelle.

Muuten rengastyöt pitävät sisällään pääpiirteittäin samat työvaiheet, olipa sitten kyseessä kevyet henkilöauton tai raskaan työajoneuvon renkaat.

Automatiikka auttaa

Rengasta vanteelle asennettaessa renkaan jäykkä jalkaosa täytyy saada vanteen reunasarven sisäpuolelle. Vastaavasti rengasta irrotettaessa renkaan jalkaosa täytyy nostaa reunasarven yli vanteen ulkopuolelle. Koska renkaan jalkaosan tehtävä on pitää rengas tiukasti vannetta vasten, sovitus on varsin tiukka. Tästä pitää huolen jalkaosassa kulkeva, joustamaton reunavaijeri.

Käsivoimin renkaan vääntäminen vanteelle on melkoista hikoilua ja monessa tapauksessa mahdoton tehtävä. Renkaanvaihtokoneen tehtävä onkin sekä raskaan että kevyen kaluston rengastöissä tehdä voimaa vaativa työ asentajan puolesta. Monipuolisesti liikkuvat asennus- ja irrotuspäät sekä tehokkaat palteenirrottimet helpottavat ja keventävät työskentelyä.

Kun laitteeseen lisätään vielä osittain automatisoituja toimintoja, kuten työkalupäiden liikuttelu, on työnteko varsin vaivatonta. Täysin automatisoituja laitteita on markkinoilla ollut jo pitkään ja hinnoittelunsa puolesta ne alkavat olla varsin varteenotettavia vaihtoehtoja.

Kiinnityskäpälien pienin ja suurin korkeus maasta yhdessä käpälien avautuman kanssa määrittää sen, minkä kokoisia renkaita laitteella voidaan työstää. Lisävarusteena saatavilla jatkopaloilla koneen kapasiteettia voidaan usein kasvattaa merkittävästikin.

Työtapaturmat minimiin

Raskaat renkaat ja suuret täyttöpaineet ovat vaarallinen yhdistelmä. Raskaan kaluston rengasalalla työturvallisuuteen tuleekin kiinnittää erityistä huomiota. Renkaita paineistettaessa tulee käyttää tarkoitukseen suunniteltua täyttöhäkkiä, jotta mahdollisessa räjähdystilanteessa vältytään henkilövahingoilta.

Pahimmassa tapauksessa renkaan räjähdys voi aiheuttaa jopa kuoleman. Viime aikoina Suomessa ei ole tapahtunut kuolemaan johtaneita rengasonnettomuuksia, mutta läheltä piti -tilanteita sattuu vuosittain. Osittain onnettomuudet ovat vähentyneet alan koulutuksen ja tiedotuksen ansiosta.

Työturvallisuuskeskus on järjestänyt vuodesta 2006 saakka rengasalalle räätälöityä Rengasturvallisuuskortti-koulutusta. Kortti ei ole alalla työskenteleville henkilöille pakollinen, mutta hyvin suositeltava.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin