Pyöränpesukoneet

Rengassarjan voi puhdistaa monella tapaa. Pyöränpesukone on niistä vaivattomin.

JULKAISTU SUOMEN AUTOLEHDEN NUMEROSSA 2/2021:

Rengashotellipalveluiden yleistyessä korjaamoita kiinnostaa enenevässä määrin kustannustehokas tapa toiminnan pyörittämiseen. Renkaiden vaihdon yhteydessä tarjottavan kausisäilytyksen kustannukset muodostuvat lähinnä tila- ja henkilöstökuluista. Henkilöstökuluista eli käytännössä työajasta ison siivun vie renkaiden valmistelu säilytystä varten.

Käytännössä tämä tarkoittaa renkaiden pesua ja mahdollista pussitusta sekä kuljetusta säilytyspaikkaan. Renkaiden pesuun kuluvasta ajasta voidaan nipistää osa pois renkaiden pesuun tarkoitettua pesukonetta käyttämällä. Automaattisen pesuohjelman aikana työntekijälle jää aikaa muille tehtävillä ja renkaat saadaan säilytykseen puhtaina ja valmiina seuraavaa kautta varten.

Kuumalla tai kylmällä vedellä

Renkaiden pesuun tarkoitetut pesukoneet voidaan jakaa toimintaperiaatteensa perusteella kahteen ryhmään. Tämän kertaisessa Laitekatsauksessa pesukoneet on jaettu kuuma- ja kylmävesipesukoneisiin.

Kylmävesipesuri käyttää nimensä mukaisesti lämmittämätöntä vettä. Pesuun käytettävä vesi otetaan suoraan vesijohtoverkostosta. Vaikka kytkentä voidaan tehdä termostaattiohjatun sekoittimen läpi, yleisintä on kytkeä kone suoraan kylmävesilinjaan. Kuuma käyttövesi voi olla pesurin sisäisille komponenteille liian kuumaa, joten kuumavesilinjan käyttöä ei voi suositella.

Kylmävesipesukoneen käyttökustannukset ovat ainakin energiankulutuksen osalta kuumavesikonetta pienemmät. Kustannuksia laskettaessa kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että kylmävesipesurissa pesuvettä ei yleensä kierrätetä. Pesuun käytettävä vesi otetaan suoraan vesijohtoverkostosta ja lasketaan saman tien viemäriin. Vedenkulutus siis saattaa olla merkittävästikin kuumavesipesukonetta suurempi.

Kuumavesipesuri on tyypillisesti varustettu omalla säiliöllä, johon käyttäjä aika ajoin vaihtaa veden. Säiliössä oleva vesi lämmitetään sähkövastuksella tai se voidaan ottaa vesijohtoverkoston kuumavesipuolelta.

Säiliön koko vaikuttaa laitteen käytettävyyteen. Suurella säiliöllä varustettu pesuri kuluttaa lämmetessään enemmän energiaa ja riittävän lämpötilan saavuttaminen vie aikaa. Vastaavasti pienen säiliön vesimäärä likaantuu nopeammin ja laite voi tarvita veden vaihtoa ja laitteiston puhdistusta useammin.

Pesurin valintaa tehdessä kannattaa ottaa huomioon, että pesuveden puhtaudella, harjojen ja kuulien kunnolla sekä käytetyllä pesuliuoksella on suurempi vaikutus pesutulokseen kuin veden lämpötilalla. Oikein käytettynä sekä kuuma- että kylmävesipesurit tuottavat hyvän pesutuloksen.

Puhdasta jälkeä

Pyöränpesukoneiden pesutekniikoissa on suuria eroja. Puhdistamiseen voidaan käyttää korkeapaineista vesisuihkua, pyöriviä harjoja, muovikuulia, pesuainetta sekä näiden yhdistelmiä. Korkeapainepesurissa pesutulosta voidaan tehostaa liikkuvilla pesupäillä tai rengasta pyörittämällä. Näin vesisuihku pääsee myös vanteen puolien väleihin.

Perinteisten muovikuulien rinnalla käytetään joskus myös teräväsärmäisempiä muovikappaleita. Näillä saadaan pinttyneen lian pinta rikkoontumaan, jolloin sen irtoaminen tehostuu. Muovikuulien huonoina ominaisuuksina on perinteisesti pidetty niiden kulumista sekä kulkeutumista renkaan mukana pesukoneen ulkopuolelle. Joissakin pesukoneissa tehostetulla kuivauspuhalluksella voidaan puhaltaa myös kuulat renkaan pinnasta.

Pesuainetta käytettäessä tulee selvittää, onko aine biohajoavaa tai sallitaanko sen laskeminen muilla perusteilla viemäriverkostoon. Jos pesuaine luokitellaan ongelmajätteeksi, sen asianmukaisesta hävittämisestä tulee huolehtia.

Jotta renkaanpesukoneen käyttö olisi vaivatonta, pyörä tulee saada helposti pesuriin. Matala nostokorkeus helpottaa lastausta. Lisäksi pesukoneen luukku voi toimia laskualustana, jolloin pyörää ei tarvitse kurotella pitkälle koneen sisälle.

Markkinoille on manuaalisten, yhden pyörän kerrallaan pesevien pyöränpesurien rinnalle tullut myös automaattisia pesujärjestelmiä. Niissä koko pyöräsarja voidaan latoa pesuriin kerralla ja automatiikka asettaa pyörän kerrallaan pesuriin ja ottaa sen sieltä pois. Varsinkin rengasliikkeiden ja kausisäilytystä tarjoavien korjaamoiden kannattaa harkita automaattista pesuria sen kovemmasta hankintahinnasta huolimatta.

Teksti: Harri Miinin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin