Korkeajännitesuojatut työkalusarjat

Sähköisellä voimalinjalla varustetun ajoneuvon korjaaminen edellyttää usein korkeajännitesuojattujen työkalujen käyttöä.

JULKAISTU SUOMEN AUTOLEHDEN NUMEROSSA 6/2020:

Sähköisellä voimalinjalla varustetut autot muodostavat jo merkittävän osan korjaamoiden työkohteista. Tämä tarkoittaa sitä, että sähkö- tai hybridiauto vierailee yhä useammin myös muilla kuin merkkiorganisaatioiden korjaamoilla.

Aiemmin korkeajännitejärjestelmän komponenttien korjaaminen tai vaihtaminen oli raskaasti ja osin jopa epäselvästi säädeltyä. Uudessa, vuonna 2017 voimaan astuneessa sähköturvallisuuslaissa kevennettiin sähköajoneuvojen korjaamista koskevia vaatimuksia poistamalla velvollisuus urakointi-ilmoituksen tekemisestä. Siitä huolimatta sähkövoimajärjestelmään kohdistuvat työt luetaan edelleen sähkötöiksi ja ne edellyttävät sähkötyöturvallisuuskoulutuksen (SFS 6002) suorittamista sekä riittävää perehtymistä työn kohteena olevan automallin sähköjärjestelmään.

Sähkötöiksi luetaan työt, joissa edellytetään ajoneuvon jännitteettömäksi tekemistä esimerkiksi huoltoerotin irrottamalla. Lisäksi sähkötöiksi katsotaan eristysvastusmittauksen suorittaminen, korkeajännitekomponenttien irrottaminen tai kiinnittäminen sekä korkeajänniteliittimen avaaminen tai sulkeminen. Luonnollisesti sähkötöiksi luetaan korkeajänniteakustoon kohdistuvat työt ja vaurioituneen ajoneuvon korkeajännitepiirin tarkastaminen.

Eristettyjä ja eristäviä

Sähkötöitä tehtäessä tulee turvallisuuteen kiinnittää erityistä huomioita. Ulkopuolisten suojaaminen tapahtuu rajaamalla työalue sekä ilmoittamalla selkein merkinnöin, että kohteessa tehdään korkeajännitetöitä.

Työntekijä taas suojaa itsensä parhaiten noudattamalla valmistajan työohjeita sekä yleistä varovaisuutta. Tämän lisäksi sähkötöissä korostuu oikeiden työvälineiden käyttö. Vaikka korkeajännitesuojattujen työkalujen käyttö ei ole välttämätöntä sen jälkeen, kun ajoneuvo on tehty jännitteettömäksi, se on toki suositeltavaa. Myös useat valmistajat ohjeistavat jännitesuojattujen työkalujen käyttöön, vaikka huoltoerotin olisikin irrotettu.

Korkeajännitesuojattujen työkalujen tulee täyttää standardin IEC 60900 vaatimukset. Kyseisen standardin täyttäviä työkaluja voi käyttää vaihtojännitekohteissa 1000 V ja tasajännitekohteissa 1500 V jännitteisiin saakka.

Standardin täyttävät työkalut voidaan jakaa rakenteensa perusteella eristäviin ja eristettyihin. Eristävä työkalu on valmistettu siten, että siitä kiinni otettaessa käden alla ei ole johtavaa materiaalia. Usein koko työkalu on valmistettu eristävästä materiaalista, mutta rasitukselle alttiissa kohdissa on voitu käyttää esimerkiksi metallia. Eristetty työkalu sitä vastoin voi olla valmistettu kokonaan johtavasta materiaalista, ja on vain pinnoitettu eristeellä.

Korkeajännitesuojattujen käsityökalujen valikoiman ei yleensä tarvitse olla niin kattava, kuin perinteisten työkalujen. Niinpä tämänkertaiseen Laitakatsaukseen on koottu tiedot korkeajännitesuojatuista mekaanikon peruskäsityökaluista. Valikoima sisältää kiintoavaimet, räikkäsarjan hylsyineen, ruuvitaltat ja valikoiman pihtejä.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin