Kevyen kaluston penkkitasapainotuskoneet

Automaattiset toiminnot helpottavat työskentelyä ja varmistavat virheettömän tasapainotustuloksen.

JULKAISTU SUOMEN AUTOLEHDEN NUMEROSSA 7/2021:

Renkaat ovat yksi eniten auton ajomukavuuteen ja -turvallisuuteen vaikuttavista osa-alueista. Parhaatkaan alusta- ja mukavuusjärjestelmät eivät pelasta tilannetta, jos ajoneuvon rengastus on pielessä.

Pelkästään laadukkaat renkaat eivät nekään yksistään tee autuaaksi. Tuotantotoleransseista johtuen renkaan kehän eri kohdissa voi olla merkittävästikin massapoikkeamia. Kun tällaisella poikkeamalla oleva pyöreä kappale laitetaan pyörimään parikymmentä kierrosta sekunnissa, voiman vaihtelun pystysuuntainen komponentti on melkoinen. Se on jopa niin suuri, että rengas voi alkaa värähdellä ja pomppia tietä vasten.

Värähtely saa aikaan, ettei renkaan ja tienpinnan välinen kitkavoima enää olekaan oletetun suuruinen ja pahaa aavistamaton autoilija voi löytää itsensä ojan pohjalta. Lievimmilläänkin värähtely tuntuu epämukavana tärinänä auton korissa tai ohjauspyörässä. Pitkäaikaisvaikutuksina voivat olla esimerkiksi iskunvaimentimien ja alustarakenteiden ennenaikainen kuluminen.

Automaatiosta varmuutta

Renkaan kehän massapoikkeamia voidaan onneksi kompensoida tasapainottamalla rengas-vanneyhdistelmä tasapainotuskonetta käyttäen. Käytännössä tasapainotuksessa mitataan ja pyritään eliminoimaan pyörän navalla vaikuttavaa momenttia. Tasapainottavan massan määrä muuttuu säteen funktiona. Mitä kauemmas pyörän navalta massa sijoitetaan, sitä suurempi momenttivaikutus sillä on.

Jotta tasapainotus onnistuisi mahdollisimman tarkasti ja nopeasti, renkaan ja vanteen mitat tulee tuntea tarkasti. Perinteisissä manuaalikäyttöisissä koneissa mitat syötettiin esimerkiksi liikuttamalla mittavarsi vanteen sisäkehälle. Tällöin vaarana on väärän mittainformaation syöttäminen koneelle. Kun vanteelle asennetaan koneen ilmoittama tasapainottava massa, tarkistusmittauksen jälkeen voikin olla tarve muuttaa painojen määrää. Tämä lisää luonnollisestikin työn määrää ja aikaa.

Automaattinen tasainotuskone suorittaa vanteen ja renkaan mittauksen automaattisesti ja ilmoittaa tasapainotuspainon paikan esimerkiksi valopisteellä. Näin vältetään virheelliset mittatiedot ja tasapainotus onnistuu varmemmin yhdellä kerralla.

Moderni, automaattinen tasapainotuskone lukitsee renkaan, mittaa epätasapainon lisäksi sen halkaisijan, leveyden, sivupoikkeaman ja jopa kulutuspinnan kunnon täysin automaattisesti. Huippumallien kohdalla voidaankin puhua jo pyörien diagnostiikkakeskuksesta.

Ominaisuuksia tarpeen mukaan

Rengaskokojen yhä kasvaessa nousevat myös käsiteltävät massat. Jos rengastöitä tehdään paljon, saattaa rengasnostin olla perusteltu hankinta myös kevyen kaluston rengastöihin.

Nykyaikaisen tasapainotuskoneen ergonomia on yleensä menneiden vuosikymmenten laitteita parempi. Painoja asettaessa ei välttämättä tarvitse enää kurkkia ja kumarrella, vaan paino laitetaan esimerkiksi asettimeen, jonka avulla oikea paikka löytyy käytännössä vaikka silmät kiinni.

Yleensä tasapainotuskone pysäyttää renkaan epätasapainon mittauksen jälkeen oikeaan asentoon ensimmäisen lisäpainon asennusta varten. Älykkäimmät koneet kertovat myös, mihin kukin rengas autossa kannattaa sijoittaa.

Laitteen käyttöaste vaikuttaa eniten siihen, millainen tasapainotuskone hankintalistalle laitetaan. Jos rengastöitä tehdään vain satunnaisesti, ei ole perusteltua hankkia malliston lippulaivaa. Jos tasapainotuskone taas tuottaa jatkuvaa kassavirtaa, kannattaa laitteen ominaisuuksiin panostaa.

Tämänkertaiseen Laitekatsaukseen on koottu laitetiedot kovaan sesonkikäyttöön soveltuvista tasapainotuskoneista, jotka sijoittuvat mallistojen yläpäähän.

Teksti: Harri Miinin

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin