Akkukäyttöiset mutterivääntimet

Paineilmalla toimiva mutteriväännin on saanut vahvan kilpailijan.

JULKAISTU SUOMEN AUTOLEHDEN NUMEROSSA 8/2020:

Korjaamoiden työjuhta on kiistatta mutteriväännin. Puolen tuuman vääntiöllä varustetulla mutterivääntimellä hoituvat niin renkaanvaihdot, alustaremontit kuin moottorin purkamisetkin. Käytännössä jokaisen mekaanikon työkalupakista löytyy mutteriväännin ja siihen sopiva hylsyavainlajitelma.

Paineilma on ollut vallitsevana käyttövoimana mutterivääntimissä vuosikymmeniä. Akkutekniikan, moottoreiden ohjauksen ja jäähdytyksen kehittyessä on tasasähkömoottorista tullut varteenotettava kilpailija paineilmalle. Kun työkalun perässä roikkuvasta, usein melko kookkaasta ja jäykästä paineilmaletkusta päästään eroon, työskentelymukavuus paranee merkittävästi.

Riittääkö virta

Akkujen energiatiheys oli pitkään rajoittavana tekijänä akkukäyttöisten työkalujen yleistymiselle ammattikäytössä. Käytännössä kyse on kapasiteetin suhteesta akun kokoon tai painoon.

Litiumioniakkujen kapasiteetit ovat nousseet aivan viime vuosina huomattavasti ilman, että akkujen koko tai paino olisi kohtuuttomasti kasvanut. Energiatiheys alkaa siis olla riittävällä tasolla, jotta työkalun paino ja työskentelyaika ovat järkevässä suhteessa.

Käytännössä korjaamolla pärjää akkukäyttöisellä mutterivääntimellä, kun se on varustettu parilla 4–5 ampeeritunnin akulla. Tämän kokoisen akun latausaika noin 70–80 prosentin varaustasoon kestää puolesta tunnista vajaaseen tuntiin. Tehtävä toki vaikuttaa asiaan, mutta 4–5 ampeeritunnin akun kapasiteetti riittää yleensä työskentelyyn niin kauan, että vaihtoakku on riittävästi varautunut.

Tämänkertaiseen Laitekatsaukseen kootut vääntimet on kaikki varustettu kahdella akulla sekä latauslaitteella.

Akkukäyttöiset mutterivääntimet eroavat ominaisuuksiensa puolesta hyvin vähän paineilmatoimisista sukulaisistaan. Suurin negatiivinen puoli mutterivääntimissä on erittäin voimakas melu. Pahimmillaan äänenvoimakkuus voi olla yli 100 desibeliä. Tällaiset melutasot edellyttävät ehdottomasti kuulosuojainten käyttöä, sillä iskevän terävä melu vaurioittaa kuuloa pysyvästi ja yllättävän nopeasti.

Toinen huomioon otettava seikka tehokkaita vääntimiä käytettäessä on oikeanlaisten hylsyavainten käyttäminen. Vääntimien tuottama iskevä voima halkaisee sopimattoman hylsyn ja seuraukset voivat olla ikävät – varsinkin, jos työskenneltäessä ei ole käytetty silmäsuojaimia. Voimahylsyvalikoiman tuleekin olla riittävän kattava, jotta työntekijällä ei tule kiusausta käyttää työssä tavallisia hylsyjä.

Harjoilla tai ilman

Mutterivääntimissä on valittavan kaksi kilpailevaa tekniikkaa, kuten lähes jokaisessa sähkömoottorikäyttöisessä laitteessa. Hiiliharjallinen moottori edustaa vanhempaa tekniikkaa. Siinä roottorin magneettien napaisuutta vaihdellaan mekaanisesti liukurenkaan ja hiiliharjojen avulla.

Huonona puolena hiiliharjallisessa moottorissa on hiiliharjojen kuluminen sekä jonkin verran kilpailijaansa heikompi hyötysuhde. Alhaisempi hyötysuhde näkyy luonnollisesti heikompana tehona sekä suurempana energiankulutuksena. Hiiliharjallisella moottorilla varustetut vääntimet ovat hinnaltaan usein huokeampia.

Modernimpi versio akkukäyttöisissä työkaluissa käytetystä tasavirtamoottorista on hiiliharjaton moottori. Siinä magneettien napaisuuden vaihto on toteutettu elektronisesti. Näin on päästy eroon mekaanisesta kosketuksesta ja sen aiheuttamista ongelmista. Paremman hyötysuhteen lisäksi hiiliharjattomat moottorit ovat huoltovapaampia ja pitkäikäisempiä, koska kuluvia hiiliharjoja ei ole.

Huonona puolena hiiliharjattomassa moottorissa on lisääntynyt elektroniikka, joka näkyy korkeampana hintana. Myös mahdollisesti rikkoontuvien komponenttien määrä kasvaa elektroniikan myötä.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin